01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκτύπωση
PDF

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΥΝΗΓΟΣ

Αγορά κυνηγετικού όπλου : αυτή μπορεί να γίνει είτε από ένα εξειδικευμένο κατάστημα πώλησης ειδών κυνηγιού (καινούριο όπλο) είτε από κάποιο άλλο κυνηγό (μεταχειρισμένο). Σε κάθε περίπτωση το όπλο δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα Ασφάλειας της περιοχής ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει αγορά όπλου αλλά χρήση κάποιου όπλου που ανήκει σε φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο απευθυνόμαστε και πάλι στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τη χορήγηση βεβαίωσης η οποία αναφέρει ρητά πως πληρούμε τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα ίδια όπως και για την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου εκτός από το τιμολόγιο της αγοράς του όπλου.

Εγγραφή στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής : απευθυνόμαστε στον κυνηγετικό σύλλογο της περιοχής για να δηλώσουμε συμμετοχή στις εξετάσεις νέων κυνηγών που πραγματοποιούνται στο χώρο του Συλλόγου συνήθως κάθε 15 μέρες. Από εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και το ερωτηματολόγιο για τις εξετάσεις που καλό θα ήταν να το μελετήσουμε γιατί περιέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες.

Συμμετοχή στις εξετάσεις : την προκαθορισμένη μέρα και ώρα παρουσιαζόμαστε στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου για να συμμετέχουμε στις εξετάσεις έχοντας μαζί μας την αστυνομική μας ταυτότητα. Η αξιοπρεπής συμμετοχή μας στις εξετάσεις αυτές είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ενασχόλησή μας με την άσκηση του κυνηγιού βάσει με αυτά που ορίζουν οι ανάλογοι νόμοι και κανονισμοί. Είναι σημαντικό ο κάθε ένας κυνηγός ατομικά να δίνει το καλό παράδειγμα και να μη γίνεται αφορμή να εκτίθεται ολόκληρος ο κλάδος από δικές του παραλείψεις ή κακές ενέργειες.

Επιτυχία στις εξετάσεις : εφ' όσον πετύχουμε στις εξετάσεις προσκομίζουμε στον κυνηγετικό σύλλογο τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως μια πρόσφατη φωτογραφία, φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή της βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής που να αναφέρει πως : «δεν έχω καταδικαστεί για παράβαση που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.177/75 περί θήρας και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου σχετική ποινική δίωξη» και το ανάλογο χρηματικό ποσό που αναλογεί στην έκδοση της άδειας που επιθυμούμε και στο αντίτιμο της εγγραφής νέου μέλους στο Σύλλογο.

Έκδοση άδειας θήρας : αφού εκδοθεί η προσωπική άδεια θήρας φροντίζουμε να την παραλάβουμε και από κει και στο εξής να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι για τους νέους νόμους και κανόνες που διέπουν κάθε φορά το κυνήγι, για τα επιτρεπόμενα είδη, τη ρυθμιστική απόφαση θήρας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, τις λεπτομέρειες για την κατοχή και χρήση του κυνηγετικού όπλου.

Στο κυνήγι : πηγαίνουμε στο κυνήγι έχοντας πάντα κατά νου τους νόμους και τους κανονισμούς αλλά και τη διαφύλαξη της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος ενώ τις πρώτες φορές καλό είναι να πηγαίνουμε παρέα με παλαιότερους και εμπειρότερους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουμε την απαιτούμενη πείρα.

Διαρκής ενημέρωση : χωρίς να μας το επιβάλλει κανείς, καλό είναι να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και επιδίωξη της πληρέστερης δυνατής κατάρτισης σε θέματα κυνηγετικά με την ανάγνωση κυνηγετικών εντύπων και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του κυνηγετικού συλλόγου. Ο κυνηγετικός κλάδος, είναι ένας κλάδος ευαίσθητος και πολλές φορές βάλλεται άδικα και καλό θα είναι τα μέλη του κλάδου να είναι συνειδητοποιημένα και ενημερωμένα έτσι ώστε και περισσότερη δύναμη να έχει ο ίδιος ο κλάδος και οι βάσεις για την άσκηση του κυνηγιού να είναι δυνατότερες σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo