01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εκτύπωση
PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φύλλο 1
Φύλλο 2
Φύλλο 3
Φύλλο 4
Φύλλο 5
Φύλλο 6
Φύλλο 7
Φύλλο 8
Φύλλο 9
Φύλλο 10
Όλες οι Σελίδες

Οι Εξετάσεις Νέων Κυνηγών πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα, πρωινές ώρες, στα γραφεία του Συλλόγου. Η Επιτροπή κρίσεως νέων κυνηγών, που διενεργεί τις εξετάσεις, απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους του Δασαρχείου και έναν εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο Σύλλογο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις τουλάχιστο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα όταν προσέρχονται για τις εξετάσεις.

Για να επιτύχουν, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστο εννέα από τις δέκα ερωτήσεις ενός από τα 10 φύλλα του ερωτηματολογίου εξετάσεων Υποψηφίων Κυνηγών (το οποίο έχει εκδώσει η ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης και το προμηθεύει στους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητάς της):

 Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo