01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Εκτύπωση
PDF

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ

Η ιδέα της τήρησης αρχείων για την κυνηγετική κάρπωση με σκοπό τη σύγκριση των στοιχείων του κάθε έτους με αυτά των προηγούμενων ετών, ξεκινά από τη Μ. Βρετανία το 1880 περίπου. Η χρήση ερωτηματολογίων καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης από τα πολιτειακά τμήματα θήρας και αλιείας των Η.Π.Α. και του Καναδά ξεκινά από το 1937, πρακτική που εφαρμόζεται από το 1970 και στην Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία κ.α.).

Στην Ελλάδα, το έργο αυτό ξεκίνησε το 1994 με πρωτοβουλία της Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την Κ.Σ.Ε. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Θηραματολογίας στη Σόφια το 1995, όπου Γάλλοι ειδικοί επιστήμονες το αποκάλεσαν ως "...το τελειότερο σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ευρώπη."

Το πρόγραμμα «'Aρτεμις» παρουσιάστηκε έως τώρα σε πολλά Διεθνή Συνέδρια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία της κυνηγετικής κάρπωσης για την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών που αντλήθηκαν από το «'Aρτεμις» έχουν δοθεί από την Κ.Σ.Ε. στους παρακάτω οργανισμούς:

  • ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 'Eρευνας)
  • OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (Εθνικός Οργανισμός Θήρας της Γαλλίας)
  • OMPO (Ομάδα για τη Μελέτη των Αποδημητικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιοαρκτικής).


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «'AΡΤΕΜΙΣ»:

Το πρόγραμμα «'Aρτεμις» είναι μια διαρκής μελέτη καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών. Διανύει τον δέκατο χρόνο της ζωής του, είναι έργο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και εκπονείται από τετραμελή ομάδα επιστημονικών συνεργατών της.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Η ανάπτυξη από την Κ.Σ.Ε. ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών που αφορούν στην κυνηγετική δραστηριότητα, δηλαδή η λήψη και διατήρηση στατιστικών στοιχείων, με πανελλήνια εμβέλεια, πράγμα που έλειπε μέχρι τώρα από τη χώρα μας.

Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αυτής τράπεζας μπορεί:

  • Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός κατά είδος των θηραμάτων που θηρεύονται κάθε χρόνο στη χώρα μας,
  • Να καταγραφούν διάφορα χαρακτηριστικά της κυνηγετικής δραστηριότητας (κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και κυνηγετική περιφέρεια, μέσος όρος εξορμήσεων ανά κυνηγό το χρόνο κ.α.),
  • Να προσδιοριστούν αριθμητικά δείκτες θηραματικής αφθονίας, ώστε συγκρινόμενοι στατιστικά από χρόνο σε χρόνο να εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία των θηραματικών πληθυσμών (αύξηση ή μείωση).


artemis1

artemis2ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Για την συλλογή των στοιχείων τυπώνεται κάθε χρόνο ένα ειδικά σχεδιασμένο έντυπο το "Στατιστικό Ερωτηματολόγιο κυνηγού" ( χορηγία Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.), το οποίο διανέμεται στους κυνηγούς με το δίκτυο των κυνηγετικών συλλόγων και με το ταχυδρομείο προσωπικά. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους κυνηγούς κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και αποστέλλεται στην Κ.Σ.Ε., όπου γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πληροφορίες από 31.000 περίπου κυνηγετικές εξορμήσεις και έχουν εξαχθεί πολύ χρήσιμα αποτελέσματα.

 

 

softweb logo